Uitgebreide inventarisatie zon PV producten toont grid parity

Op de Nederlandse markt is keuze uit een groot aantal zon PV producten. In een uitgebreide inventarisatie van de Stichting Monitoring Zonnestroom staan gegevens van zonnepanelen, omvormers en complete systemen. Het aanbod wordt steeds groter en de belangrijkste conclusie is dat in Nederland Grid Parity nu echt bereikt is. Grid Parity of Netpariteit betekent dat de door zon opgewekte stroom dezelfde prijs heeft als ‘grijze stroom’ geleverd via het net.

Het onderzoek is gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal 448 panelen en 118 omvormers zijn nu in een overzicht te vergelijken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook ruim 2000 pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal en er is een onderverdeling met pakketten voor platte of schuine daken.

Grid parity

Er zijn een aantal voorbeeldberekeningen uitgevoerd voor typische systeemgroottes voor consumenten en ook voor kantoorpanden of boerenschuren. Voor deze systemen zijn de kosten in Euro per opgewekte kWh uitgerekend op basis van de inventarisatie. Afhankelijk van de aangenomen waardes voor de rentevoet is te zien dat grid parity bereikt is, het kWh tarief is lager is dan de prijs (0,23 Euro/kWh) die elektriciteitsleveranciers nu rekenen. Voor grote systemen waarbij in acht genomen moet worden dat de prijs die grootverbruikers betalen lager is dan wat particulieren betalen (0,10 euro per kWp), is grid parity binnen bereik.

Het rapport en de inventarisatie is voor iedereen toegankelijk via deze website. Individuele gebruikers kunnen met deze database aan de hand van hun eigen zoekvragen – wat zijn de goedkoopste panelen, of welke hebben het hoogste rendement in mijn segment – op zoek naar PV-producten. Dit rapport beschrijft het vervolg (status april 2012) op de eerste inventarisatie van oktober 2011, die is uitgevoerd voor de Stichting Monitoring Zonnestroom door Sark Solar Energy Consultancy, RenCom en New-Energy-Works. Het rapport is gemaakt in opdracht van Agentschap NL.

De opdracht voorziet in een tweede en derde update aan het eind van het tweede en derde kwartaal van 2012.

Naast dit rapport voert de Stichting Monitoring Zonnestroom momenteel ook onderzoeken uit rond voorbeeldprojecten en grootschalige inkoopacties op het gebied van Zonnestroom. De Stichting Monitoring Zonnestroom organiseert deze onderzoeksprojecten binnen haar missie om neutrale en betrouwbare informatie over zonnestroom beschikbaar te stellen aan gebruikers in Nederland. Doordat investeringsbeslissingen beter onderbouwd kunnen worden zal dat groei van opgesteld PV vermogen in Nederland als resultaat zal hebben.

Reageren is niet mogelijk.