Twee jaar marktinventarisaties: relatieve rust na halvering paneelprijs

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert sinds twee jaar vier maal per jaar welke zonnepanelen, omvormers en complete systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt en tegen welke prijzen. Sinds de eerste inventarisatie, van oktober 2011, is de prijs van panelen (modules) meer dan gehalveerd. Waar twee jaar geleden de prijs per Wattpiek nog €2,29 was, kost een paneel gemiddeld nog maar €1,07/Wp. Dat is een daling van 53%.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina. Daar vind u ook een .xls bestand met de gebruikte onderzoeksgegevens.

Het grootste deel van die daling vond plaats in 2012: Tussen maart en december 2012 daalde de gemiddelde prijs van modules met 40%. Daarna werd een  gestage maar veel rustigere daling waargenomen, tot en met de laatste inventarisatie, van oktober 2013. Opvallend is dat de spreiding in de gevonden moduleprijzen steeds kleiner wordt.

Gemiddelde prijzen van modules tussen oktober 2011 en oktober 2013

Gemiddelde prijzen van modules tussen oktober 2011 en oktober 2013

Mede doordat modules veel minder zijn gaan kosten, zijn de kosten van de modules een steeds kleiner deel gaan uitmaken van de totale kosten van de gehele zonnestroominstallatie, dat bestaat uit de panelen, een of meerdere omvormers en eventuele installatiekosten. De gemiddelde prijs van omvormers is in dezelfde periode gedaald van €0,46/Wp naar €0,38/Wp. Met 17,7% is dat een forse daling, maar minder spectaculair dan de prijsdaling van de modules.

Naast modules en omvormers, worden er ook complete paketten aangeboden. De Stichting Monitoring Zonnestroom neemt deze pakketten sinds april 2012 mee in de prijsanalyses. Sinds die eerste inventarisatie is de prijs van gehele systemen met ongeveer 11 tot 18% gedaald, afhankelijk van de grootte van het systeem. Kleine systemen daalden meer in prijs dan grote systemen. De vorige marktinventarsiatie, van juli 2013, liet een kleine prijsstijging zien van pakketten. Met een nieuwe daling in deze laatste inventarisatie zijn de prijzen weer terug op het niveau van maart 2013.

Grid Parity

Aan de hand van systeemprijzen en installatiekosten is uitgerekend wat de prijs per kWh is voor verschillende systeemgroottes en bij een aantal verschillende rentevoeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in veel gevallen de prijs van zelf opgewekte stroom lager is dan elektriciteit uit het net (grid parity). Voor een een systeem van 2,5 kWp, een opbrengst van 900 kWh/kWp en een rentevoet van 6% zijn de kosten per kWh €0,185 over 25 jaar, inclusief BTW en installatiekosten. Dat is bijna 20% minder dan de elektriciteitsprijs die consumenten nu betalen.

Twee jaar marktinventaristies Stichting Monitoring Zonnestroom

Sinds oktober 2011 verricht de Stichting Monitoring Zonnestroom onderzoek naar de prijzen van modules, omvormers, complete pakketten en installatie kosten op de NederlandsE MARKT. Het onderzoek wordt gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 738 verschillende modules en 431 verschillende omvormers vergeleken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook bijna  tienduizend pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina. Daar vind u ook een .xls bestand met de gebruikte onderzoeksgegevens.

Reageren is niet mogelijk.