Prijsinventarisatie juli: Modules en omvormers goedkoper, complete paketten duurder

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert vier maal per jaar welke zonnepanelen, omvormers en complete systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt en tegen welke prijzen. Deze laatste inventarisatie laat zien dat alhoewel modules en omvormers los een lichte prijsdaling laten zien, de prijs van complete systemen gestegen is. Dat is voor het eerst sinds de Stichting Monitoring Zonnestroom marktinventarisaties uitvoert.  Daar staat tegenover dat installatiekosten een flinke daling laten zien.  Ondanks deze stijging blijft netpariteit (grid parity) aanwezig voor particulieren.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Het onderzoek wordt gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 716 verschillende modules en 393 verschillende omvormers vergeleken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook bijna  tienduizend pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Prijsdaling modules sinds oktober 2011: meer dan 50%

De Stichting monitoring zonnestroom heeft sinds oktober 2011 zeven marktinventarisaties uitgevoerd. Sinds de eerste inventarisatie heeft er een grote prijsdaling plaatsgevonden. Voor modules is de gemiddelde prijs met meer dan 50% gedaald. Voor omvormers is deze daling een kleine 12%.  Modules kostten in juli 2013 gemiddeld €1,13 per Wattpiek. Voor omvormers geldt een gemiddelde prijs van €0,40/Wp. Sinds de voorlaatste inventarisatie, van maart 2013, is de gemiddelde prijs van modules gedaald met 5,7%. Omvormers werden gemiddeld 1,3% goedkoper.

Sinds april 2012 worden ook prijzen voor complete systemen bijgehouden. In deze laatste inventarisatie zien we gemiddelde prijzen van €1,50/Wp voor systemen op een schuin dak en €1,54/Wp voor systemen op een plat dak. Dit komt overeen met een prijsstijging van 9% voor systemen voor schuine daken en 5,7% voor installaties voor installatie op platte daken, sinds de vorige inventarisatie van maart 2013. Daar staat tegenover dat de geïnventariseerde installatiekosten gemiddeld gezakt zijn met 16%, wat een groot deel van de prijsstijging van systemen compenseert. Sinds de eerste inventarisatie van complete systemen is er een daling zichtbaar van tussen de 6% en 14%, afhankelijk van systeemgrootte.

Grid Parity

Aan de hand van systeemprijzen en installatiekosten is uitgerekend wat de prijs per kWh is voor verschillende systeemgroottes en bij een aantal verschillende rentevoeten. Uit deze berekeningen blijkt dat, ondanks de prijsstijgingen, netpariteit (grid parity) niet in gevaar is. Voor een een systeem van 2,5 kWp, een opbrengst van 900 kWh/kWp en een rentevoet van 6% zijn de kosten per kWh €0,193 over 25 jaar. Dat is ruim 15% minder dan de elektriciteitsprijs die consumenten nu betalen.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Reageren is niet mogelijk.