Performance Nederlandse zonnestroomsystemen: gemiddeld 784 kWh/kWp

Om inzicht te krijgen in de performance van zonnestroomsystemen in Nederland heeft de Stichting Monitoring zonnestroom een analyse uitgevoerd van opbrengstgegevens, verkregen van openbare monitoringsportals. Met deze gegevens is het mogelijk inzicht te krijgen over de kwaliteit van PV systemen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en New-Energy-Works. De stichting ontving een opdracht daartoe van Agentschap NL. De analyse betreft gegevens over 2011. Binnenkort wordt een update over 2012 verwacht, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling van de kwaliteit van  zonnestroomsystemen in Nederland.

Performance van PV systemen

Monitoringsgegevens van 660 systemen zijn verkregen via openbare data portals. Er zijn meer dan 10 portals actief in Nederland, maar lang niet allemaal leveren openbare data. De geanalyseerde systemen zijn gemiddeld genomen goed georiënteerd, met een gemiddelde oriëntatie van 173 graden (180 graden is pal zuid) en een hellingshoek van bijna 30 graden. De genormeerde jaaropbrengst voor 2011 is 784 kWh/kWp, hetgeen enigszins aan de lage kant ligt in vergelijking tot het gehanteerde kental van 850 kWh/kWp, maar hoger is dan de kental van CBS dat 700 kWh/kWp is. De verdeling van genormeerde jaaropbrengsten is breed, wat duidt op mogelijk underperformance van een aantal systemen. Een schatting op basis van het totaal opgesteld vermogen in 2011 (150 MWp, CBS) geeft een totale zonnestroom-opbrengst van 118 GWh in 2011, wat overeenkomt met het stroomverbruik van ongeveer 36 duizend huishoudens. Het totaal geinstalleerd vermogen in 2012 is door het CBS vastgesteld op 344 MWp.

De belangrijkste of opmerkelijkste resultaten zijn samengevat in vier factsheets. Deze kunt u via de links hieronder vinden.

Factsheet 1: Overzicht monitoringsportals

Factsheet 2: Overzicht monitoringsapparatuur

Factsheet 3 Analyse van zonnestroomsystemen

Factsheet 4 Wetenwaardigheden zonnestroom

Het volledige rapport kunt u vinden via deze pagina.

Reactie

  1. Allemaal prachtig en goed besteed gemeenschapsgelden maar de informatie waar het uiteindelijk echt om draait: welk systemen de beste prestaties leveren (en mogelijk waaraan dat ligt en tegen welke kosten), is helaas nergens in de publicaties na te gaan. Het zou mooi zijn indien deze waardevolle kennis zou kunnen worden ontsloten.