Oproep inventarisatie bronnen van PV monitoring

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert in opdracht van AgentschapNL internet portalen waarmee de opbrengst van PV systemen wordt gemonitord. De Stichting heeft zich in dit project ten doel gesteld monitoringsgegevens van zo veel mogelijk PV systemen in Nederland te verzamelen om daaruit mogelijke kentallen (kWh/kWp) af te kunnen leiden. In dit document treft u een overzicht aan van de bij de Stichting bekende monitorings portalen.

Het document kunt u hier vinden.

Reactie

 1. Hallo –

  Ik zag Vara’s kassa met het onderwerp over de zonne energie check. Goeie zaak! Ik heb zelf al eens op het punt gestaan om contact te zoeken met een universiteit of school om dit onderwerp aan te dragen. Reden hiervoor zijn de ervaringen met de zonnepanelen die al ruim tien geleden op het dak van mijn huis zijn geinstalleerd door de woningbouwstichting en de ervaringen met energieleveranciers.

  Ik heb ik over de jaren gemerkt dat de woningbouwstichting de zonnepanelen niet actief beheert en dat de installaties niet datgene opleveren wat verwacht mag worden. Er zijn verschillende redenen: geen duidelijkheid over verwachte opbrangst per jaar, geen rapportages over periodieke opbrengsten, geen deugdelijke notificatie bij problemen, geen preventief onderhoud/schoonmaak en geen deugelijke registratie van teruglevering op de meter.

  De ervaringen met de energieleveranciers zijn ook talrijk. Er zijn veel problemen en ik heb nu weer een afrekening gekregen, waarbij een correctie moest worden uitgevoerd. En of de jaarafrekening nu juist is weet ik niet, maar het bedrag dat ik over afgelopen jaar betaal is acceptabel, dus heb ik maar geaccepteerd.

  Het onderzoek dat u wilt doen, kan eenvoudig worden gedaan in Apeldoorn aan de Gentiaanstraat. Hier staan huizen met zonnepanelen in verschillende richtingen. Elke installatie heeft een eigen teruglevermeter waarop de teruglevering kan worden afgelezen.

  Interessant is ook of de werking van de verschillende soorten meters voor levering huist is. Ik had een installatie met een draaischijf. Na vervanging bleek dat deze meter niet de teruglevering registreerde.

  Na installatie ban een nieuwe meter kwam ik er ook achter dat de coverter niet juist werkte. Dit systeem kwam nooit boven een rendament uit van 25%. Dit werd op het panel op de zolder slechts aangegeven met een led indicator. Na reparatie van de converter werkte de installatie plots een stuk beter. Dit was een bekend probleem. Met deze informatie werd niets gedaan door het installatieburo. In totaal gaat het hier om een groot aantal woningen.

  Er is best veel informatie op het internet te vinden. Kijk eens naar dit jaarverslag met een aanzienlijke post voor compenstatie van bewoners: http://www.woonmensen.nl/login/upload/_corporate/jaardocumenten/jaarverslag_2009_sja.pdf

  Tot slot mijn advies. Ga eens de wijk in noteer de meterstand van de de huizen aan de Gentiaanstraat. Dit is de meterstaand op het metertje dat teruglevering registreert. Controleer dan ook op deze adressen de LED indicatie op de converter.

  Ik ben er zeker van dat u interessante data voor uw onderzoek zult vinden. En dat de conclusies goed zijn voor het bewustzijn bij instanties en bewoners.

  Goed het is een heel verhaal geworden. De reden hiervoor is dat er veel ervaringen zijn geweest in de afgelopen jaren en u nu eindelijk eens kijkt achter de mooie verhalen. Over de subsidieregelingen zwijg ik maar.

  Uw initiatief zou kunnen leiden tot een beter beheer door leveranciers en woningbouwstichtingen. Beter bewustzijn bij bewoners, misschien moeten zij zich beter organiseren en gezamelijk actief monitoren (zie compensaties is link). Verbeteringen bij de energieleveranciers en netbeheerder. Teruglevering staat onvoldoende op het vizier in (de wijzigingen op) processen en klantenservice.

  Veel succes. Nogmaals goed initiatief.

  Mvg
  ROF Schmidt
  06-10906130