Toepasbaarheid van PV in de bouw

Voor een succesvolle groei van de toepassing van zonne-energie in het dichtbevolkte Nederland is een belangrijke rol weggelegd voor de architectuur en bouwsector. In dit project wordt onderzocht welke knelpunten er met betrekking tot de toepassing van zonne-energie in de sector leven, welke misvattingen en hiaten aan kennis er zijn opdat stappen genomen kunnen worden om deze knelpunten weg te nemen.

  • PV in de Bouw
    0
    Het rapport ‘PV in de Bouw, Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking’ beschrijft de barrières in de toepassing van PV systemen...