PV Monitoring

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert in opdracht van AgentschapNL internetportalen waarmee de opbrengst van PV systemen wordt gemonitord. De Stichting heeft zich in dit project ten doel gesteld monitoringsgegevens van zo veel mogelijk PV systemen in Nederland te verzamelen om daaruit mogelijke kentallen (kWh/kWp) af te kunnen leiden.