Nieuwe marktinventarisatie zonnestroomsystemen: Prijsdaling zet door

Op de Nederlandse markt is keuze uit een groot aantal zonnestroomproducten (PV). In een nieuwe uitgebreide inventarisatie van de Stichting Monitoring Zonnestroom zijn prijsgegevens van zonnepanelen, omvormers en complete zonnestroomsystemen verzameld en geanalyseerd. Van een marktinventarisatie in juli was de belangrijkste conclusie dat in Nederland Grid Parity bereikt is, wat wil zeggen dat door zon opgewekte stroom dezelfde prijs heeft als ‘grijze stroom’ geleverd via het net. Deze inventarisatie laat zien dat de prijs van zonnestroomsystemen blijft dalen.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Het onderzoek is gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal 583 modules en 271 omvormers zijn nu in een overzicht te vergelijken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook ruim 4000 pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Prijsdalingen

Sinds oktober 2011 heeft de Stichting Monitoring vier marktinventarisaties van zonnestroomsystemen verricht. Sinds de eerste inventarisatie heeft een grote prijsdaling plaatsgevonden. In één jaar is de prijs van modules gedaald met 32.5%. Vergeleken met de vorige inventarisatie van juli 2012 is de prijs gedaald met 7.1%. Voor omvormers is de prijs gedaald met 4.9% ten opzichte van juli 2012. Na eerdere kleine prijsstijgingen is totale prijsdaling voor omvormers 3% in één jaar.

Voor complete systemen (modules, omvormers en montagemateriaal) geldt nu dat de gemiddelde systeemprijs 1.48 euro per Wattpeak (€/Wp) bedraagt voor schuine daken, tegen 1.51 €/Wp voor platte daken. Grote zonnestroomsystemen zijn over het algemeen goedkoper per Wp dan kleine systemen.

Er zijn een aantal voorbeeldberekeningen uitgevoerd voor typische systeemgroottes voor consumenten, maar ook voor kantoorpanden of boerenschuren. Voor deze systemen zijn de kosten in Euro per opgewekte kWh uitgerekend op basis van de inventarisatie. Bij de vorige marktinventarisatie werd aan de hand van deze voorbeeldberekeningen geconcludeerd dat grid parity is bereikt voor middelgrote systemen (2.5 tot 5 Wp), inclusief installatie. Deze marktinventarisatie bevestigt dit. Voor grote systemen waarbij in acht genomen moet worden dat de prijs die grootverbruikers betalen lager is dan wat particulieren betalen (0,10 euro per kWp), is grid parity binnen bereik, afhankelijk van de gebruikte rentevoet binnen de berekeningen.

Het rapport en de inventarisatie is voor iedereen toegankelijk via deze website. Individuele gebruikers kunnen met deze database aan de hand van hun eigen zoekvragen – wat zijn de goedkoopste panelen, of welke hebben het hoogste rendement in mijn segment – op zoek naar PV-producten. Dit rapport beschrijft het vervolg (status oktober 2012) op eerdere inventarisaties van oktober 2011, april 2012 en juli 2012, die zijn uitgevoerd voor de Stichting Monitoring Zonnestroom door Sark Solar Energy Consultancy, RenCom en New-Energy-Works. Het rapport is gemaakt in opdracht van Agentschap NL.

Naast dit rapport voert de Stichting Monitoring Zonnestroom ook onderzoeken uit rond voorbeeldprojecten en grootschalige inkoopacties op het gebied van Zonnestroom. De Stichting Monitoring Zonnestroom organiseert deze onderzoeksprojecten binnen haar missie om neutrale en betrouwbare informatie over zonnestroom beschikbaar te stellen aan gebruikers in Nederland. Doordat investeringsbeslissingen beter onderbouwd kunnen worden zal dat groei van opgesteld PV vermogen in Nederland als resultaat zal hebben.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Reageren is niet mogelijk.