Marktinventarisatie december 2012: Weer forse prijsdaling zonnestroomsystemen

Op de Nederlandse markt is keuze uit een groot aantal zonnestroomproducten (PV). De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert vier maal per jaar welke systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt, tegen welke prijzen. In de meeste recente inventarisatie van december 2012 melden we dat  de gemiddelde prijs van modules gezakt is met 17%, vergeleken met de inventarisatie van oktober 2012. Vergeleken met de eerste marktinventarisatie in oktober 2011 is er een prijsdaling van 44%. De prijs van omvormers laat een daling zien van 9% vergeleken met oktober 2011, na een lichte prijsstijging begin in de eerste helft van 2012.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Het onderzoek is gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 989 modules en 342 omvormers in een overzicht te vergelijken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook ruim 4000 pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Prijsdalingen sinds oktober 2011: 44% voor modules, 9% voor omvormers

Sinds oktober 2011 heeft de Stichting Monitoring vijf marktinventarisaties van zonnestroomsystemen verricht. Sinds de eerste inventarisatie heeft een grote prijsdaling plaatsgevonden. Sinds de eerste marktinventarisatie is de gemiddelde prijs van modules gedaald met 44.3%. Vergeleken met de vorige inventarisatie, van oktober 2012, is de prijs gedaald met 17.2%. Voor omvormers is de prijs gedaald met 4.5% ten opzichte van de vorige inventarisatie in oktober 2012. Na eerdere kleine prijsstijgingen is de totale prijsdaling voor omvormers 9% sinds oktober 2011.

Voor complete systemen (modules, omvormers en montagemateriaal) geldt nu dat de gemiddelde systeemprijs 1.46 euro per Wattpeak (€/Wp) bedraagt voor schuine daken, tegen 1.52 €/Wp voor platte daken. Grote zonnestroomsystemen zijn over het algemeen goedkoper per Wp dan kleine systemen.

Grid Parity

Er zijn een aantal voorbeeldberekeningen uitgevoerd voor typische systeemgroottes voor consumenten, maar ook voor grotere systemen zoals we die terugvinden op kantoorpanden of boerenschuren. Voor deze systemen zijn de kosten in Euro per opgewekte kWh uitgerekend op basis van de prijsgegevens uit de inventarisatie. Uit deze berekeningen blijkt dat voor consumenten grid parity is bereikt bij vrijwel alle goed geïnstalleerde  systemen. Slechts bij erg kleine systemen of een erg hoge rentevoet is de prijs per kWh zelf opgewekte energie hoger dan de prijs van een kWh uit het elektriciteitsnet.

Ondanks dat grootverbruikers een lagere prijs betalen  per kWh (~0.10) dan wat particulieren betalen (~€0,23), is grid parity binnen bereik, afhankelijk van de gebruikte rentevoet binnen de berekeningen, doordat voor grotere systemen de prijs per Wp geïnstalleerd vermogen aanzienlijk lager kan uitvallen.

Marktinventarisaties voor iedereen toegankelijk

Het rapport en de inventarisatie is voor iedereen toegankelijk via deze website (www.ZonnestroomNL.nl). Individuele gebruikers kunnen met deze database aan de hand van hun eigen zoekvragen – wat zijn de goedkoopste panelen, of welke hebben het hoogste rendement in mijn segment – op zoek naar PV-producten. Dit rapport beschrijft het vervolg (status december 2012) op eerdere inventarisaties van oktober 2011, april 2012, juli 2012 en oktober 2012, die zijn uitgevoerd voor de Stichting Monitoring Zonnestroom door Sark Solar Energy Consultancy, RenCom en New-Energy-Works. Het rapport is gemaakt in opdracht van Agentschap NL.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Reageren is niet mogelijk.