Marktprijzen dalen gestaag

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert sinds een aantal jaar regelmatig welke zonnepanelen, omvormers en complete systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt en tegen welke prijzen. De sterk groeiende markt is in rustiger vaarwater terecht gekomen qua prijs. Modules zijn sinds april 2014 met 3.5% in prijs gedaald, tot gemiddeld nu €1,05/Wp (inclusief BTW). Omvormers zijn met sterk gedaald in prijs met 25%, en systemen met 6,7-10%. Het aantal aangeboden panelen, omvormers en systemen blijft flink groeien.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u hier vinden.

Sinds de laatste marktinventarisatie in april 2014 is de gemiddelde prijs van een paneel gedaald met 3,5%, van €1,09/Wp naar €1,05/Wp. Sinds onze eerste marktinventarisatie, in oktober 2011, is de gemiddelde prijs van een module met meer dan gehalveerd. Het grootste deel van die daling vond plaats in 2012. De markt lijkt qua prijs tot rust te zijn gekomen.

Voor omvormers geldt een gemiddelde prijsdaling van 25% sinds de vorige inventarisatie. Dat lijkt veel maar in feite is het de lineaire prijsdaling die zich sinds de eerste inventarisatie voortzet. Opvallend is dat het aanbod aan micro-omvormers en power optimizers toeneemt.

Mede doordat modules veel minder zijn gaan kosten, zijn de kosten van de modules een steeds kleiner deel gaan uitmaken van de totale kosten van de gehele zonnestroominstallatie, dat bestaat uit de panelen, één of meerdere omvormers en eventuele installatiekosten.

Naast modules en omvormers, worden er ook complete pakketten aangeboden. De Stichting Monitoring Zonnestroom neemt deze pakketten sinds april 2012 mee in de prijsanalyses. Sinds die laatste inventarisatie van april 2014 is mede door de dalende omvormer prijs de systeemprijs gedaald met 6,7% voor platte daken en 10% voor schuine daken.

De gemiddelde systeemprijs is nu €1,20/Wp voor systemen op platte daken. Voor schuine daken is de prijs €0,09/Wp hoger. Installatiekosten van gemiddeld €0,33/Wp komen daar nog bij..

Grid Parity
Aan de hand van systeemprijzen en installatiekosten is uitgerekend wat de prijs per kWh is voor verschillende systeemgroottes en bij een aantal verschillende rentevoeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in veel gevallen de prijs van zelf opgewekte stroom lager is dan elektriciteit uit het net (grid parity). Voor een systeem van 5 kWp, een opbrengst van 900 kWh/kWp en een rentevoet van 6% zijn de kosten per kWh €0,157 over 25 jaar, inclusief BTW en installatiekosten. Dat is ruim lager dan de elektriciteitsprijs die consumenten nu betalen.

Bijna vijf jaar marktinventarisaties Stichting Monitoring Zonnestroom
Sinds oktober 2011 verricht de Stichting Monitoring Zonnestroom onderzoek naar de prijzen van modules, omvormers, complete pakketten en installatie kosten op de Nederlandse markt. Het onderzoek wordt gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 1249 verschillende modules en 741 verschillende omvormers vergeleken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook tienduizenden pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u hier vinden. Het onderszoeksrapport rapporteert in detail over de prijsontwikkelingen van zonnestroomsystemen in Nederland. Daarnaast geeft het een kort inzicht over de opbrengst van zonnestroomsystemen in Nederland en een aantal voorbeeldberekingen.

Reageren is niet mogelijk.