Markt groeit bij stabiele prijzen

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert sinds twee jaar vier maal per jaar welke zonnepanelen, omvormers en complete systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt en tegen welke prijzen. Sinds de laatste marktinventarisatievan januari 2014 is de gemiddelde prijs van een zonnepaneel iets gestegen tot  €1,09/Wp (inclusief BTW). Ruim twee jaar geleden, in oktober 2011, was die prijs nog €2,29/Wp. Ongeveer 40% van de panelen komt uit China en deze zijn gemiddeld 19% goedkoper dan panelen van andere origine. Het aantal aangeboden panelen, omvormers en systemen groeit flink.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Sinds de laatste marktinventarisatie is de gemiddelde prijs van een paneel gestegen met 2.9%, van €1,06/Wp naar €1,09/Wp. Deze kleine prijsdaling duidt op een markt die tot rust komt. Sinds onze eerste marktinventarisatie, in oktober 2011, is de gemiddelde prijs van een module met en daling van 52.3% meer dan gehalveerd. Het grootste deel van die daling vond plaats in 2012: Tussen maart en december 2012 daalde de gemiddelde prijs van modules met 40%. Daarna werd een  gestage maar veel rustigere daling waargenomen, tot en met de laatste inventarisatie. Opvallend is dat de spreiding in de gevonden moduleprijzen iets groter is geworden.

GrModPriceApr2014

Voor omvormers geldt een gemiddelde prijsdaling van 0.3% sinds de vorige inventarisatie. Sinds de eerste inventarisatie zijn de prijzen voor omvormers gedaald met 18,3%, naar gemiddeld €0,37/Wp.  Mede doordat modules veel minder zijn gaan kosten, zijn de kosten van de modules een steeds kleiner deel gaan uitmaken van de totale kosten van de gehele zonnestroominstallatie, dat bestaat uit de panelen, één of meerdere omvormers en eventuele installatiekosten.

Naast modules en omvormers, worden er ook complete paketten aangeboden. De Stichting Monitoring Zonnestroom neemt deze pakketten sinds april 2012 mee in de prijsanalyses. Sinds die eerste inventarisatie is de prijs van gehele systemen met ongeveer 20% gedaald, afhankelijk van de grootte van het systeem. De gemiddelde systeemprijs is nu €1,33/Wp voor systemen op platte daken. Voor schuine daken is de prijs €0,05/Wp hoger. Installatiekosten van gemiddeld €0,34/Wp komen daar nog bij..

Grid Parity

Aan de hand van systeemprijzen en installatiekosten is uitgerekend wat de prijs per kWh is voor verschillende systeemgroottes en bij een aantal verschillende rentevoeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in veel gevallen de prijs van zelf opgewekte stroom lager is dan elektriciteit uit het net (grid parity). Voor een een systeem van 2,5 kWp, een opbrengst van 900 kWh/kWp en een rentevoet van 6% zijn de kosten per kWh €0,179 over 25 jaar, inclusief BTW en installatiekosten. Dat is ruim 20% lager dan de elektriciteitsprijs die consumenten nu betalen.

 

Ruim twee jaar marktinventaristies Stichting Monitoring Zonnestroom

Sinds oktober 2011 verricht de Stichting Monitoring Zonnestroom onderzoek naar de prijzen van modules, omvormers, complete pakketten en installatie kosten op de NederlandsE MARKT. Het onderzoek wordt gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 897 verschillende modules en 715 verschillende omvormers vergeleken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook tienduizenden pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina. Het onderszoeksrapport rapporteert in detail over de prijsontwikkelingen van zonnestroomsystemen in Nederland. Daarnaast geeft het een kort inzicht over de opbrengst van zonnestroomsystemen in Nederland, een aantal voorbeeldberekingen en een overzicht van monitoringssystemen.

Reageren is niet mogelijk.