Inventarisatie inkoopacties

Om de PV markt aantrekkelijker te maken voor veel partijen, heeft de Stichting Monitoring Zonnestroom in 2012 een onderzoek gedaan naar de opzet, resultaten en ervaringen met 3 grootschalige inkoopacties, namelijk ‘Wij willen Zon’, een landelijk initiatief, ‘Zwolle Zonstad’, een regionaal initiatief en ‘1.2.3 Zonne-energie’ een initiatief opgezet door de Vereniging Eigen Huis. Gekeken is naar de praktische en financiële uitvoerbaarheid van de initiatieven, voor initiatiefnemers, de medewerking vanuit de installateurs en de klanttevredenheid m.b.t. het aanschaftrajekt en productervaringen vanuit het oogpunt van de initiator, de  leverancier en de afnemer. Dit onderzoek geeft een overzicht van de verschillende aspecten van deze inkoopacties, zoals de schaal van de actie, financiële onderbouwing, nazorg en garantieregelingen. Het rapport laat zien dat bij al deze aspecten verschillende keuzes gemaakt kunnen worden, afhankelijk van het doel van de actie. Het rapport sluit af met een aantal leerpunten ten goede van toekomstige en initiatiefnemers en kan dienen als instructiemateriaal.

Er kan zonder twijfel worden geconcludeerd dat deze initiatieven de thuismarkt voor PV systemen in Nederland hebben versneld, door het bieden van een economisch aantrekkelijk en ontzorgt productaanbod en het creëren van een sterkere algemene aandacht en bewustwording van de toepassing van PV systemen in Nederland. Verder is opgevallen dat er sinds de eerste actie in 2010 op een kort tijdsbestek een groot aantal acties zijn opgezet waarvan de meeste een succesvolle afronding kennen, wat aantoont dat de behoefte voor zonne-energie bij de bevolking ondubbelzinnig bestaat.

De pagina met het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Reageren is niet mogelijk.