Gering effect zonsverduistering op elektriciteitsvoorziening

Betere meetsystemen nodig om zonnestroom in kaart te brengen

Het effect van de zonsverduistering op de opbrengst van zonnepanelen was nauwelijks merkbaar ten aanzien van de Nederlandse stroomvoorziening. Dit blijkt uit metingen aan zonnepanelen van de testinstallatie van de Universiteit Utrecht. Een uitgebreid, landelijk meetsysteem voor zonnestroom zou het mogelijk maken de elektriciteitsvoorziening beter te beheren.

Heel Nederland keek uit naar de zonsverduistering van 20 maart. Hoewel echter een dikke laag bewolking verhinderde dat we de maan voor de zon konden zien schuiven, was de invloed van de zonsverduistering op de zonnepanelen van de testinstallatie van de Universiteit Utrecht wel goed zichtbaar. “Zonnepanelen zijn gevoeliger dan onze ogen. De pupil past zich namelijk aan aan de sterkte van het licht”, aldus de zonne-energieonderzoeker Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht).

Van Sark legt uit: “Een duidelijke afname van het zonnevermogen van 82% is gemeten ten opzichte van het vermogen dat verwacht was zonder verduistering. Voor het 1,1 gigawatt opgestelde vermogen in Nederland betekent dit, onder deze bewolkte omstandigheden, een afname van ruim 90 megawatt. Wanneer het een onbewolkte dag zou zijn geweest, zou de afname zo’n acht maal groter zijn geweest.”

eclipsmarch2015

PastedGraphic-1

Vanaf iets voor tien uur begonnen de zonnepanelen van de Utrecht Photovoltaic Outdoor Test facility merkbaar minder vermogen te leveren. Na het maximum van de zonsverduistering, ging het geleverde vermogen weer snel omhoog. Op het dieptepunt leverden de panelen ongeveer 82% minder vermogen dan voor dit tijdstip was verwacht zonder zonsverduistering. Daarnaast nam ook de temperatuur van de zonnepanelen af, en veranderde het spectrum aanzienlijk.

Voor heel Nederland betekende dit dat er tijdelijk ruim 90 megawatt aan vermogen werd ingeleverd. Op een zonnige dag was dit effect echter veel groter geweest, en zou er naar schatting ongeveer 700 megawatt aan vermogen zijn ingeleverd. Dit komt overeen met ruim 60% van de totaal geïnstalleerde capaciteit. Bij onze buren in Duitsland was het effect nog veel duidelijker merkbaar, waar in korte tijd het vermogen daalde met ongeveer 11 gigawatt, bijna 70% van het verwachte Duitse vermogen op dat moment.

Landelijk meetsysteem

In Nederland is redelijk bekend hoeveel zonvermogen er staat opgesteld: ruim 200.000 particulieren hebben gemiddeld veertien zonnepanelen op hun dak. Hoeveel energie wordt opgewekt door die zonnepanelen wordt slechts mondjesmaat bijgehouden voornamelijk door de particulieren zelf. Op regionaal, provinciaal of landelijk niveau ontbreekt die informatie. Het effect van de zonsverduistering blijft daarom een schatting. Van Sark pleit er dan ook voor om in de toekomst, naast de hoeveelheid geïnstalleerd zonvermogen, ook meetgegevens van zonne-energieopbrengst te bundelen in een landelijk systeem. Van Sark: “Een landelijk meetsysteem is noodzakelijk om zonnestroom beter in kaart te brengen”.

Universiteit Utrecht en duurzaamheid

Sustainability, een van de vier strategische thema’s van Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol binnen onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. De universiteit neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Ook ziet de Universiteit Utrecht het als onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

Reageren is niet mogelijk.