Effect importheffing: prijsniveau van 6 tot 10 maanden eerder

Marktinventaristaies van de Stichting Monitoring Zonnestroom tonen het afgelopen jaar een forse en aanhoudende prijsdaling aan voor zonnestroommodules, met een totale prijsdaling van 44% in 14 maanden. Mocht de Europese commissie besluiten toto een importheffing voor Chinese panelen van 47.6%, dan betekent dat een teruggang in prijsniveau die overeenkomt met 6 tot 10 maanden.

De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert sinds oktober 2011 welke zonnestroomsystemen in Nederland worden aangeboden tegen welke prijs.  De meest recente inventarisatie, van december 2012, toont aan dat  de gemiddelde prijs van modules is gezakt met 44.3%, ten opzichte van de inventarisatie van oktober 2011.

Het onderzoek is gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 989 modules en 342 omvormers in een overzicht te vergelijken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook ruim 4000 pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Geringe prijsstijgingen verwacht door importheffing 

In juli heeft de Europese commissie een importheffing ingevoerd van 11.7% op modules die geproduceerd zijn in China. In de zomer van 2012 besluit de Europese commisie of de importheffing wordt verhoogd tot gemiddeld 47.6%. Aangezien de totale prijs van een zonnestroomsysteem opgebouwd is uit meer dan alleen de moduleprijs, zal de prijstijging een stuk lager zijn dan de importheffing.

Ter illustratie toont figuur 1 de prijsstijging van modules als de (toekomstige) importheffing volledig wordt doorgerekend aan de consument, op basis van het prijsniveau van december 2012, omdat dit de meeste recente beschikbare gegevens zijn. Het prijsniveau van modules stijgt bij een importheffing van gemiddeld 47.6% naar het prijsniveau van 6 tot 10 maanden eerder. Bij een importheffing van 11.8% wordt het prijsniveau van de vorige marktinventarisatie niet bereikt en kunnen we vaststellen dat de prijs op het niveau komt van enkele maanden geleden.

Prijsstijging 2

Figuur 1.

Marktinventarisaties voor iedereen toegankelijk

Het rapport en de inventarisatie is voor iedereen toegankelijk via de website van de Stichting Monitoring Zonnestroom (www.ZonnestroomNL.nl). Individuele gebruikers kunnen met deze database aan de hand van hun eigen zoekvragen – wat zijn de goedkoopste panelen, of welke hebben het hoogste rendement in mijn segment – op zoek naar PV-producten. Dit rapport beschrijft het vervolg (status december 2012) op eerdere inventarisaties van oktober 2011, april 2012, juli 2012 en oktober 2012, die zijn uitgevoerd voor de Stichting Monitoring Zonnestroom door Sark Solar Energy Consultancy, RenCom en New-Energy-Works. Het rapport is gemaakt in opdracht van Agentschap NL.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Reactie

  1. Bedankt voor de interessante informatie