Eerste kwartaal 2013: opnieuw lichte prijsdaling zonnestroomsystemen

Op de Nederlandse markt is keuze uit een groot aantal zonnestroomproducten (PV). De Stichting Monitoring Zonnestroom inventariseert vier maal per jaar welke systemen er te koop zijn op de Nederlandse markt, tegen welke prijzen. In de laatste inventarisatie van maart 2013 blijkt dat in het eerste kwartaal van 2013 de gemiddelde prijs van modules is gezakt met 4.7%. Vergeleken met de eerste marktinventarisatie van oktober 2011 is de prijsdaling 47%. De prijs van omvormers laat een daling zien in het eerste kwartaal van 2013 van 1.5% en 11% sinds oktober 2011. Na het bereiken van grid parity voor consumenten, komt grid parity nu ook in zicht voor grootverbruikers. 

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Het onderzoek wordt gedaan om meer helderheid te geven over de zon PV producten die in Nederland verkrijgbaar zijn. In totaal zijn nu 717 verschillende modules en 362 verschillende omvormers in een overzicht te vergelijken op vermogen, rendement en prijs. Daarnaast zijn ook ruim elf duizend pakketten die in Nederland worden aangeboden in kaart gebracht. In een pakket zitten zowel panelen, omvormers als bevestigingsmateriaal (maar geen installatiekosten) en er is een onderverdeling in pakketten voor platte of schuine daken.

Prijsdalingen sinds oktober 2011: 47% voor modules, 11% voor omvormers

Sinds oktober 2011 heeft de Stichting Monitoring zes marktinventarisaties van zonnestroomsystemen verricht. Sinds de eerste inventarisatie heeft een grote prijsdaling plaatsgevonden. Sinds de eerste marktinventarisatie is de gemiddelde prijs van modules gedaald met 46.9%. Vergeleken met de vorige inventarisatie, van december 2012, is de prijs gedaald met 17.2%. Voor omvormers is de prijs gedaald met 1.5% ten opzichte van de vorige inventarisatie van december 2012. De totale prijsdaling voor omvormers sinds oktober 2011 is 9%.

Voor complete systemen (modules, omvormers en montagemateriaal) geldt nu dat de gemiddelde systeemprijs 1.38 euro per Wattpeak (€/Wp) bedraagt voor schuine daken, tegen 1.44 €/Wp voor platte daken. Grote zonnestroomsystemen zijn over het algemeen goedkoper per Wp dan kleine systemen.

Grid Parity in zicht voor grootverbruikers

Er zijn een aantal voorbeeldberekeningen uitgevoerd voor typische systeemgroottes voor consumenten, maar ook voor grotere systemen zoals we die bijvoorbeeld terugvinden op kantoorpanden of boerenschuren. Voor deze systemen zijn de kosten in Euro per opgewekte kWh uitgerekend op basis van de prijsgegevens uit de inventarisatie. Uit deze berekeningen blijkt dat voor consumenten grid parity is bereikt bij vrijwel alle goed geïnstalleerde  systemen. Slechts bij erg kleine systemen én een erg hoge rentevoet is de prijs per kWh zelf opgewekte energie hoger dan de prijs van een kWh uit het elektriciteitsnet.

Ondanks dat grootverbruikers een lagere prijs betalen  per kWh (~0.10) dan wat particulieren betalen (~€0,23), is grid parity ook binnen bereik voor deze groep. Doordat voor grotere systemen de prijs per Wp geïnstalleerd vermogen aanzienlijk lager kan uitvallen, is in gunstige gevallen de prijs voor zonnestroom nog maar marginaal hoger dan elektriciteit uit het net. Zeker in combinatie met subsidieregeleningen zoals de Energie Investerings Aftrek en de VAMIL-regelingen kan zonnestroom ook interessant zijn voor grootverbruikers. Door verwachtte stijgende energieprijzen en dalende zonnestroomprijzen wordt verwacht dat binnenkort ook voor grootverbruikers grid parity wordt bereikt.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden via deze webpagina.

Reactie

  1. Verwachte stijging van energieprijzen, in geval van zonnestroom stijgende elektriciteitsprijzen? Dat lijkt me niet helemaal in overeenstemming met de marktontwikkelingen van afgelopen jaren. Hooguit kun je spreken over verwachtte stijgingen van de energiebelasting, al heb ik niet het idee dat die voor grootverbruikers gaat stijgen onder dit kabinet.