Ook dit jaar blijkt het overgrote deel van de zonnestroomsystemen goed tot zeer goed te functioneren, met een gemiddelde opbrengst van 33.4 kWh per kWp...
Meer...