Werkelijk Bouwen aan BIPV

Binnen Werkelijk BOUWEN aan BIPV worden niet-technologische uitdagingen rond de ontwikkeling van Nederlandse gebouw geïntegreerde zonne-energiesystemen aangegaan. Door voor deze uitdagingen oplossende projecten te realiseren, worden  marktbelemmeringen geslecht en ecosysteemsamenwerkingen versterkt. Het doel van dit project is:

het bouwen aan een succesvol ecosysteem

Het project wordt uitgevoerd door een groep van partners uit kennisinstellingen, de brancheorganisatie en bedrijven uit de zonne-energie- en de bouwsector, onder begeleiding van Berenschot en Celstar, onder penvoerderschap van Stichting Monitoring Zonnestroom vanuit haar projectbureau in Eindhoven.  Zie ook www.bouwenaanbipv.nl

Het project wordt mogelijk gemaakt door steun vanuit Provincie Noord-Brabant, het OPzuid Europese innovatieprogramma Zuid-Nederland en het Europese fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese Unie.

Logo BouwenBIPV

Reageren is niet mogelijk.