Stichting Monitoring Zonnestroom

De Stichting Monitoring Zonnestroom organiseert en biedt kennis aan over zonnestroomsystemen (PV), zonnepanelen en toebehoren in Nederland. De markt zal daarmee beter in staat zijn onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen met als resultaat een sterke groei van de hoeveelheid opgesteld PV vermogen in Nederland.

Laatste toevoegingen:
Opbrengstcalculator Zonnestroom

De SMZ opbrengstcalculator voor zonnestroom vindt u hier.

Verklarende woordenlijst of Leeswijzer

In onze onderzoeksrapporten is het gebruik van jargon soms onvermijdelijk. Een lijst met uitleg van veelvoorkomend begrippen kunt u hier vinden.


Factsheet maart 2014

Voor een overzicht van geïnstalleerd vermogen zonnestroominstallaties, opgewekt vermogen, prijsontwikkelingen en de belangrijkste context, zie de Factsheet Maart 2014